Založení Spolku přátel Rumburku předcházelo několik setkání rumburských občanů - zájemců o spolkovou činnost na podzim 2013. Mezi zájemci se postupně zformovala pracovní skupina, která měla připravit podklady a učinit právní úkony k založení spolku. Veškeré přípravy vyvrcholily ustavující členskou schůzí, jež se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2013 v zasedacím sále Městské knihovny Rumburk při účasti 12 zakládajících členů a jednoho hosta.

Úřední registrace Spolku přátel Rumburku proběhla ještě ve starém právním režimu na Ministerstvu vnitra ČR dne 10. prosince 2013. Změnou Občanského zákoníku je Spolek přátel Rumburku od 1. ledna 2014 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. 8721 L.